თქვენ სარგებლობთ ბრაუზერის ძალიან ძველი ვერსიით, რის გამოც ჩვენი ვებგვერდი შესაძლოა სრულად ვერ ჩამოიტვირთოს.
გირჩევთ, განაახლოთ ბრაუზერი.

ჰაბიტატი/არეალი ჩრდილოეთი ინდოეთი, დასავლეთ ჰიმალაის ენდემური სახეობა. ფრინველი უპირატესობას ხელშეუხებელ, ხშირბუჩქნარიან ტყეებს ანიჭებს. კონსერვაციული სტატუსი IUCN ფრინველს მოწყვლადად მიიჩნევს, რადგანაც მასზე ხორცისა და ბუმბულისთვის ნადირობენ და მისი ჰაბიტატი დანაწევრებულია.

ბუნებით მორცხვი, პაექრობისას – თავმომწონე

ჯუჯურანას შეწყვილების ნახვა ჰიმაჩალ-პრადეშში, ხოხბის ამ ნათესავის ერთადერთ გასამრავლებელ პროგრამაშია შესაძლებელი

  • email icon
  • link icon ბმული კოპირებულია